Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
dla osób przewlekle, somatycznie chorych

Budżet


Informacja o budżecie DPS "Hospicjum" na 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/638/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dn. 15.12.2020r (Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2021 rok).
Plany finansowe: Dz. 852, Rozdz. 85202).

Plan wydatków 1 704.154,00,-
w tym wydatki majątkowe -
Plan dochodów 346.245,00,-

w tym zadania finansowane z dotacji celowych 33.922,00,-


Koszt utrzymania 1 mieszkańca (zgodnie z Zarządzeniem
Nr ON.0050.1648.2021.PS Prezydenta Miasta Bielska Białej
z dn. 08 lutego 2021r wynosi: 6.712,73,-

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 05 marca 2021r., poz 1733

Lista załączników do artykułu:


Autor zmiany: Administrator
Data zmiany:2021-06-09 14:27:00
Data utworzenia: 2019-02-08 14:15:48

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
17 2021-06-09 14:27:00 Modyfikacja Administrator
16 2021-03-08 13:04:23 Modyfikacja Administrator
15 2021-03-08 12:52:21 Modyfikacja Administrator
14 2021-02-15 08:28:24 Modyfikacja Administrator
13 2021-01-12 10:19:23 Modyfikacja Administrator
12 2021-01-12 10:17:33 Modyfikacja Administrator
11 2021-01-12 10:02:06 Modyfikacja Administrator
10 2020-07-13 15:03:23 Modyfikacja Administrator
9 2020-07-13 14:46:27 Modyfikacja Administrator
8 2020-05-20 10:41:21 Modyfikacja Administrator
7 2020-02-04 09:08:58 Modyfikacja Administrator
6 2020-01-31 12:07:58 Modyfikacja Administrator
5 2020-01-22 08:51:51 Modyfikacja Administrator
4 2020-01-14 09:23:56 Modyfikacja Administrator
3 2019-05-07 09:17:06 Modyfikacja Administrator
2 2019-02-08 14:16:30 Modyfikacja Administrator
1 2019-02-08 14:15:48 Dodane Administrator